Radio Złote Przeboje

Z różnych sygnałów słyszę, że stacje pod nazwą Złote Przeboje mają wspólną playlistę, ale wygląda na to, że każde miasto ma odrębny program. W Poznaniu są poznańscy DJ-e, zapowiadają co niektóre piosenki, mówią o sprawach lokalnych – więc retransmisja z innego miasta odpada. Raz byłem na pograniczu województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, gdzie odbierałem 88,4 z Poznania i Elitę z Bydgoszczy i na każdej było co innego.
Mam pytanie do osób, które mieszkają w rejonach, gdzie słychać przynajmniej dwie złotoprzebojowe stacje z dwóch różnych miast: Czy program jest różny, czy są jakieś podobieństwa?